bí linn!

Ba mhaith linn cúrsaí dramhaíola a phlé. Cuireann dramhaíl as do chuile dhuine ach má dhéantar na cinntí cearta anois beidh tionchar dearfach acu ar an bpobal, ar an timpeallacht agus ar an gcéad ghlúin eile.

dramhaíl a bhainistiú

An féidir potaí iógairt, málaí tae úsáidte, citeal briste a athchúrsáil? Déanaimid ar fad ár ndícheall ár gcuid féin a dhéanamh ach bíonn mearbhall orainn faoi na boscaí éagsúla. Táimidne anseo chun cuidiú leat na cinntí cearta a dhéanamh maidir le do chuid dramhaíolasa le go mbeidh Éire níos glaine agus níos sláintiúla.

déan athrú dearfach

Tá seanfhocal ann a deir, is fearr cosc ná leigheas. Tagaimid leis sin. Cé gur maith an rud é dramhaíl a athchúrsáil, is fearr ná sin dramhaíl a chosc agus a laghdú. Smaoinigh ort féin sula gcaithfidh tú ní éigin sa bhosca bruscair: an féidir é a athúsáid, a dheisiú nó a chur ag obair arís? Agus cuir an cheist sula gceannóidh tú ní éigin: an bhfuil sé seo ag teastáil uaim i ndáiríre? An bhfuil ceann dara láimhe le fáil, nó ceann nach bhfuil an oiread pacáistithe air?

smile

An A go Z
maidir le dramhaíl

Fáilte chuig My Waste (Mo chuidse Dramhaíola), treoir oifigiúil na hÉireann chun dramhaíl a bhainistiú. Tá gach eolas anseo chun dramhaíl a bhainistiú ar bhealach atá freagrach agus éifeachtach. Breathnaigh ar an láithreán seo chun teacht ar sheirbhísí dramhaíola agus saoráidí athchúrsála san áit, chun eolas a fháil le dramhaíl a chosc, a athúsáid agus a dhiúscairt.

níos mó

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

Tarraing na nithe seo agus scaoil leo sna háiteanna is dóigh leatsa is ceart dóibh a dhul agus inseoimid duit má tá tú ceart nó mícheart.

mywaste-homepage-1200-v3_12
mywaste-homepage-1200-v3_10
mywaste-homepage-1200-v3_17
mywaste-homepage-1200-v3_08
mywaste-homepage-1200-v3_03
mywaste-homepage-1200-v3_06
mywaste-homepage-1200-v3_15
green arrow recycling finder

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

mywaste-homepage-1200-v3_10 mywaste-homepage-1200-v3_08 mywaste-homepage-1200-v3_03 mywaste-homepage-1200-v3_06 mywaste-homepage-1200-v3_15
mywaste-homepage-1200-v3_12 mywaste-homepage-1200-v3_17

dramhaíl a chosc:
cur chuige nua

Cruthaímid ar fad an t-uafás dramhaíola gach nóiméad den lá. Tá sé in am againn anois cur chuige nua a ghlacadh agus tosú ag smaoineamh go cúramach faoi na nithe a cheannaímid. Má dhéantar cinntí dearfacha faoi phacáistiú agus faoi aermhílte, beifear ábalta an tionchar atá ag dramhaíl a laghdú chomh maith leis an tionchar a bhíonn aici ar chúrsaí aeráide. Seachas nithe nua a cheannach i gcónaí, cén fáth nach bhféachaimid leis na nithe sin a dheisiú, a athúsáid nó a uaschúrsáil chun an luach is fearr a bhaint as an méid atá againn cheana féin. Tá ciall leis ó thaobh na timpeallachta, an phobail áitiúil agus an phóca de.

mywaste-homepage-1200-v3_05
mywaste-homepage-1200-v3_05

an nuacht, na hailt & na himeachtaí is déanaí

soap

Best bar none? Soap sales are up as shoppers shun plastic packaging

read
dumping-1024x675

How can I safely dispose of tyres, plastics and hazardous waste?

read
un report

Earth becoming increasingly unhealthy place for people, UN report warns

read
water

Exactly what happens if we run out of water?

read

let’s keep the conversation going:
sign up for our newsletter