bí linn!

Ba mhaith linn cúrsaí dramhaíola a phlé. Cuireann dramhaíl as do chuile dhuine ach má dhéantar na cinntí cearta anois beidh tionchar dearfach acu ar an bpobal, ar an timpeallacht agus ar an gcéad ghlúin eile.

dramhaíl a bhainistiú

An féidir potaí iógairt, málaí tae úsáidte, citeal briste a athchúrsáil? Déanaimid ar fad ár ndícheall ár gcuid féin a dhéanamh ach bíonn mearbhall orainn faoi na boscaí éagsúla. Táimidne anseo chun cuidiú leat na cinntí cearta a dhéanamh maidir le do chuid dramhaíolasa le go mbeidh Éire níos glaine agus níos sláintiúla.

déan athrú dearfach

Tá seanfhocal ann a deir, is fearr cosc ná leigheas. Tagaimid leis sin. Cé gur maith an rud é dramhaíl a athchúrsáil, is fearr ná sin dramhaíl a chosc agus a laghdú. Smaoinigh ort féin sula gcaithfidh tú ní éigin sa bhosca bruscair: an féidir é a athúsáid, a dheisiú nó a chur ag obair arís? Agus cuir an cheist sula gceannóidh tú ní éigin: an bhfuil sé seo ag teastáil uaim i ndáiríre? An bhfuil ceann dara láimhe le fáil, nó ceann nach bhfuil an oiread pacáistithe air?

smile

An A go Z
maidir le dramhaíl

Fáilte chuig My Waste (Mo chuidse Dramhaíola), treoir oifigiúil na hÉireann chun dramhaíl a bhainistiú. Tá gach eolas anseo chun dramhaíl a bhainistiú ar bhealach atá freagrach agus éifeachtach. Breathnaigh ar an láithreán seo chun teacht ar sheirbhísí dramhaíola agus saoráidí athchúrsála san áit, chun eolas a fháil le dramhaíl a chosc, a athúsáid agus a dhiúscairt.

níos mó

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

Tarraing na nithe seo agus scaoil leo sna háiteanna is dóigh leatsa is ceart dóibh a dhul agus inseoimid duit má tá tú ceart nó mícheart.

green arrow recycling finder

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

dramhaíl a chosc:
cur chuige nua

Cruthaímid ar fad an t-uafás dramhaíola gach nóiméad den lá. Tá sé in am againn anois cur chuige nua a ghlacadh agus tosú ag smaoineamh go cúramach faoi na nithe a cheannaímid. Má dhéantar cinntí dearfacha faoi phacáistiú agus faoi aermhílte, beifear ábalta an tionchar atá ag dramhaíl a laghdú chomh maith leis an tionchar a bhíonn aici ar chúrsaí aeráide. Seachas nithe nua a cheannach i gcónaí, cén fáth nach bhféachaimid leis na nithe sin a dheisiú, a athúsáid nó a uaschúrsáil chun an luach is fearr a bhaint as an méid atá againn cheana féin. Tá ciall leis ó thaobh na timpeallachta, an phobail áitiúil agus an phóca de.

an nuacht, na hailt & na himeachtaí is déanaí

The Big Waste!!

read

How Could Changing Consumer Trends Affect Fast-Fashion Leaders H&M And Zara?

read

Whats the environmental footprint of a t-shirt?

read

The True cost of Fast Fashion

read

let’s keep the conversation going:
sign up for our newsletter