covid-logo

Civic Amenity Sites are open but some restrictions may apply during this time. Please check with your Local Authority for the most up to date information

close

Chun an baol go dtarlóidh trastruailliú a laghdú, lean an treoir seo a leanas le do thoil nuair atá boscaí bruscair an tí á leagan amach

Leag amach boscaí bruscair an oíche sula bhfuil bruscar le bailiú

Ní mór lámha na mboscaí bruscair a ghlanadh le díghalrán sula gcuirtear amach iad agus arís nuair a thugtar isteach iad

Is féidir ciarsúir thaise, ceirteacha, miotóga etc a úsáideadh do ghlanadh a chur sa ghnáthbhosca bruscair.

Sa chás go bhfuil tú i gcoraintín/de d’aonrú féin lean, le do thoil, treoirlínte an HSE maidir le do bhruscar a bhainistiú:

Úsáid a Bhaint as
Láithreacha Fóntas Poiblí

Is príomhghné de bhainistiú dramhaíola tí in Éirinn iad Láithreacha Fóntas Poiblí. Iarrtar ar chustaiméirí úsáid a bhaint as Láithreacha Fóntas Poiblí i gcomhréir le treoirlínte an HSE maidir le dealú daoine. Níor chóir do chustaiméirí úsáid a bhaint as Láithreacha Fóntas Poiblí faoi láthair ach amháin sa chás go bhfuil sé riachtanach lena chinntiú go mbeifear ábalta na láithreacha a choinneáil oscailte agus feidhmiú go héifeachtach.

Mar is ceart do chuid dramhaíola a bhainistiú má dheimhnítear go bhfuil Covid-19 tolgtha agat

Ní mór dramhaíl a bhainistiú de réir threoirlínte an HSE. Is iad sin:

Cuir do dramhail pearsanta go léir (miotóga, ciarsúir, ciarsúir thaise, maisc) i mála bruscair agus cuir snaidhm air nuair a bheidh sé beagnach lán;

Cuir an mála sin isteach i mála bruscair eile agus cuir snaidhm air;

Stóráil an mála sin in áit shábháilte go ceann 3 lá. Leag an mála ansin i d'araid rothaí lena bhailiú.

smile

An A go Z
maidir le dramhaíl

Fáilte chuig My Waste (Mo chuidse Dramhaíola), treoir oifigiúil na hÉireann chun dramhaíl a bhainistiú. Tá gach eolas anseo chun dramhaíl a bhainistiú ar bhealach atá freagrach agus éifeachtach. Breathnaigh ar an láithreán seo chun teacht ar sheirbhísí dramhaíola agus saoráidí athchúrsála san áit, chun eolas a fháil le dramhaíl a chosc, a athúsáid agus a dhiúscairt.

níos mó

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

Tarraing na nithe seo agus scaoil leo sna háiteanna is dóigh leatsa is ceart dóibh a dhul agus inseoimid duit má tá tú ceart nó mícheart.

mywaste-homepage-1200-v3_12
mywaste-homepage-1200-v3_10
mywaste-homepage-1200-v3_17
mywaste-homepage-1200-v3_08
mywaste-homepage-1200-v3_03
mywaste-homepage-1200-v3_06
mywaste-homepage-1200-v3_15
green arrow recycling finder

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

mywaste-homepage-1200-v3_10 mywaste-homepage-1200-v3_08 mywaste-homepage-1200-v3_03 mywaste-homepage-1200-v3_06 mywaste-homepage-1200-v3_15
mywaste-homepage-1200-v3_12 mywaste-homepage-1200-v3_17

dramhaíl a chosc:
cur chuige nua

Cruthaímid ar fad an t-uafás dramhaíola gach nóiméad den lá. Tá sé in am againn anois cur chuige nua a ghlacadh agus tosú ag smaoineamh go cúramach faoi na nithe a cheannaímid. Má dhéantar cinntí dearfacha faoi phacáistiú agus faoi aermhílte, beifear ábalta an tionchar atá ag dramhaíl a laghdú chomh maith leis an tionchar a bhíonn aici ar chúrsaí aeráide. Seachas nithe nua a cheannach i gcónaí, cén fáth nach bhféachaimid leis na nithe sin a dheisiú, a athúsáid nó a uaschúrsáil chun an luach is fearr a bhaint as an méid atá againn cheana féin. Tá ciall leis ó thaobh na timpeallachta, an phobail áitiúil agus an phóca de.

mywaste-homepage-1200-v3_05
mywaste-homepage-1200-v3_05

an nuacht, na hailt & na himeachtaí is déanaí

ERP_Linkedin

ERP Ireland highlights an increase in Electronic Waste Recycling through pandemic

read
Capture3

Umbrella Academy star Robert Sheehan advocates ‘zero waste’ lifestyle

read
toa-heftiba-yote8-zY2Ec-unsplash

Prepare to Picnic

read
adi

National Communications Campaign calls for all Citizens to get involved in the Fight Against Illegal Dumping

read

let’s keep the conversation going:
sign up for our newsletter