Chun an baol go dtarlóidh trastruailliú a laghdú, lean an treoir seo a leanas le do thoil nuair atá boscaí bruscair an tí á leagan amach

Leag amach boscaí bruscair an oíche sula bhfuil bruscar le bailiú

Ní mór lámha na mboscaí bruscair a ghlanadh le díghalrán sula gcuirtear amach iad agus arís nuair a thugtar isteach iad

Is féidir ciarsúir thaise, ceirteacha, miotóga etc a úsáideadh do ghlanadh a chur sa ghnáthbhosca bruscair.

Sa chás go bhfuil tú i gcoraintín/de d’aonrú féin lean, le do thoil, treoirlínte an HSE maidir le do bhruscar a bhainistiú:

Úsáid a Bhaint as
Láithreacha Fóntas Poiblí

Is príomhghné de bhainistiú dramhaíola tí in Éirinn iad Láithreacha Fóntas Poiblí. Iarrtar ar chustaiméirí úsáid a bhaint as Láithreacha Fóntas Poiblí i gcomhréir le treoirlínte an HSE maidir le dealú daoine. Níor chóir do chustaiméirí úsáid a bhaint as Láithreacha Fóntas Poiblí faoi láthair ach amháin sa chás go bhfuil sé riachtanach lena chinntiú go mbeifear ábalta na láithreacha a choinneáil oscailte agus feidhmiú go héifeachtach.

Mar is ceart do chuid dramhaíola a bhainistiú má dheimhnítear go bhfuil Covid-19 tolgtha agat

Ní mór dramhaíl a bhainistiú de réir threoirlínte an HSE. Is iad sin:

Cuir do dramhail pearsanta go léir (miotóga, ciarsúir, ciarsúir thaise, maisc) i mála bruscair agus cuir snaidhm air nuair a bheidh sé beagnach lán;

Cuir an mála sin isteach i mála bruscair eile agus cuir snaidhm air;

Stóráil an mála sin in áit shábháilte go ceann 3 lá. Leag an mála ansin i d'araid rothaí lena bhailiú.

smile

An A go Z
maidir le dramhaíl

Fáilte chuig My Waste (Mo chuidse Dramhaíola), treoir oifigiúil na hÉireann chun dramhaíl a bhainistiú. Tá gach eolas anseo chun dramhaíl a bhainistiú ar bhealach atá freagrach agus éifeachtach. Breathnaigh ar an láithreán seo chun teacht ar sheirbhísí dramhaíola agus saoráidí athchúrsála san áit, chun eolas a fháil le dramhaíl a chosc, a athúsáid agus a dhiúscairt.

níos mó

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

Tarraing na nithe seo agus scaoil leo sna háiteanna is dóigh leatsa is ceart dóibh a dhul agus inseoimid duit má tá tú ceart nó mícheart.

mywaste-homepage-1200-v3_12
mywaste-homepage-1200-v3_10
mywaste-homepage-1200-v3_17
mywaste-homepage-1200-v3_08
mywaste-homepage-1200-v3_03
mywaste-homepage-1200-v3_06
mywaste-homepage-1200-v3_15
green arrow recycling finder

Nithe is féidir a athchúrsáil agus nithe nach féidir

mywaste-homepage-1200-v3_10 mywaste-homepage-1200-v3_08 mywaste-homepage-1200-v3_03 mywaste-homepage-1200-v3_06 mywaste-homepage-1200-v3_15
mywaste-homepage-1200-v3_12 mywaste-homepage-1200-v3_17

dramhaíl a chosc:
cur chuige nua

Cruthaímid ar fad an t-uafás dramhaíola gach nóiméad den lá. Tá sé in am againn anois cur chuige nua a ghlacadh agus tosú ag smaoineamh go cúramach faoi na nithe a cheannaímid. Má dhéantar cinntí dearfacha faoi phacáistiú agus faoi aermhílte, beifear ábalta an tionchar atá ag dramhaíl a laghdú chomh maith leis an tionchar a bhíonn aici ar chúrsaí aeráide. Seachas nithe nua a cheannach i gcónaí, cén fáth nach bhféachaimid leis na nithe sin a dheisiú, a athúsáid nó a uaschúrsáil chun an luach is fearr a bhaint as an méid atá againn cheana féin. Tá ciall leis ó thaobh na timpeallachta, an phobail áitiúil agus an phóca de.

mywaste-homepage-1200-v3_05
mywaste-homepage-1200-v3_05

an nuacht, na hailt & na himeachtaí is déanaí

capture

Coronavirus: ‘Nature is sending us a message’, says UN environment chief

read
Capture

Consuming only what we need means paying less to dispose of waste

read
Capture

Global Recycling Foundation announces the ten #RecyclingHeroes

read
Capture

‘Tip of the iceberg’: is our destruction of nature responsible for Covid-19?

read

let’s keep the conversation going:
sign up for our newsletter