Cabhair & CCanna - mywaste My Waste

Cabhair & CCanna

Seans go mbeidh roinnt ceisteanna agat faoi ghléasanna leictreacha dramhaíola agus trealamh leictreonach fós! Tá na ceisteanna is coitianta (CCanna) a fhaighimid maidir leis an gcineál seo dramhaíola bailithe le chéile againn agus tá freagraí curtha ar fáil againn daoibh. Tá súil againn go gcabhraíonn an t-eolas seo libh.

Céard é DTLL?

Ciallaíonn DTLL ‘Dramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach’. Is trealamh leictreach agus leictreonach ré caite é DTLL – i mbeagán focal, aon rud le plocóid nó ceallra! San áireamh in DTLL tá seanearraí nó earraí briste cosúil leo seo a leanas – cuisneoirí/reoiteoirí, innill níocháin, teilifíseáin, tóstaeir agus citil, uirlisí leictreonacha agus bréagáin leanaí, agus earraí níos lú cosúil le teileafóin phóca, cáblaí, cianrialtáin agus uaireadóirí fiú.

Cén fáth ar cheart dom mo Dhramhthrealamh Leictreach agus Leictreonach (DTLL) a athchúrsáil?

Tá go leor cúiseanna ann chun do DTLL a athchúrsáil! Trí DTLL a athchúrsáil, tá an méid dramhaíola atá á cur i líonadh talún á laghdú. Má athchúrsálann tú do DTLL seachas é a dhumpáil is féidir acmhainní luachmhara cosúil le miotail, gloine agus ábhar plaisteach a úsáid arís i dtáirgí nua rud is cúis le níos lú mianadóireachta a bheith á déanamh ar amhábhair.

Chomh maith leis sin, tá ábhair ghuaiseacha, trom-mhiotail cosúil le luaidhe agus mearcair, le fáil in go leor earraí leictreonacha, mar aon le gásanna dainséaracha cosúil le CFCanna agus HGFanna a d’fhéadfadh damáiste thromchúiseach a dhéanamh don timpeallacht agus do shláinte an duine freisin. Trí do DTLL a athchúrsáil, tá tú ag cabhrú leis an dúlra agus sláinte an duine a chosaint agus ag cabhrú leis an gcath i gcoinne an athraithe aeráide agus ídiú ózóin ag an am céanna!

Cén fáth ar cheart dom mo cheallra dramhaíola a athchúrsáil?

Even items as small as household batteries can be dangerous if they are not properly disposed of. Some batteries can contain potentially hazardous materials such as mercury, cadmium and lead, which are the main cause for environmental concern. If waste batteries are not disposed of correctly, these heavy metals may leak when the battery corrodes, and so can contribute to soil and water pollution and endanger human health.

Where can I recycle my WEEE?

Tá go leor suíomhanna ar fud na tíre chun DTLL a athchúrsáil. Is féidir leat féachaint ar ár Léarscáil Idirghníomhach chun eolas a fháil faoin ionad bailithe nó ionad fóntas poiblí is gaire duit.

Is féidir leat do dramhthrealamh leictreach tí a athchúrsáil in aon Ionad Fóntas Poiblí/Ionad Athchúrsála ar fud na hÉireann. Ní gá do bhaill den phobal ar mian leo a DTLL a athchúrsáil íoc as an tseirbhís athchúrsála seo.

Tá dualgas ar gach miondíoltóir trealaimh leictrigh glacadh le DTLL den chineál céanna, ar bhonn táirge comhchosúil, gan táille a ghearradh. Chomh maith leis sin, tá miondíoltóirí leictreacha áirithe ag glacadh páirt san fheachtas ‘We’ll Take It Back’ – rud a chiallaíonn go nglacfaimid le do tháirge DTLL gan táille a ghearradh ort agus ní gá duit aon rud a cheannach.

Cá háit is féidir liom mo bholgáin solais dramhaíola a athchúrsáil?

Tá go leor suíomhanna ar fud na tíre chun DTLL a athchúrsáil. Is féidir leat féachaint ar ár Léarscáil Idirghníomhach chun eolas a fháil faoin ionad bailithe nó ionad fóntas poiblí is gaire duit.

Is féidir leat do bholgáin solais a athchúrsáil in aon Ionad Fóntas Poiblí/Ionad Athchúrsála ar fud na hÉireann. Ní gá do bhaill den phobal ar mian leo bolgáin solais a athchúrsáil íoc as an tseirbhís athchúrsála seo.

Cá háit is féidir liom mo bholgáin solais dramhaíola a athchúrsáil?

Ag an ionad bailithe, roinntear dramhaíl leictreach (DTLL) i ‘teaghlaigh’ ionas gur féidir próisis shonracha díthruailliúcháin agus chóireála a dhéanamh in Éirinn chun a chinntiú nach bhfuil ábhar guaiseach á chur chuig líonadh talún agus nach bhfuil dochar á dhéanamh don timpeallacht agus do shláinte an duine.

Ansin cuirtear próisis athchúrsála ilchéime i bhfeidhm ar dhramhaíl leictreach chun an t-ábhar a bhriseadh síos e.g. gloine, miotail, plaistigh ar féidir iad a úsáid arís i rith an phróisis déantúsaíochta.

Faoin Treoir maidir le DTLL agus Ceallraí, tá spriocanna luaite le rátaí aisghabhála agus éifeachtúlachtaí athchúrsála na sruthanna dramhaíola seo. Déanann DTLL in Éirinn iarracht na spriocanna seo a bhaint amach agus a shárú gach bliain agus cuireann siad tuarascáil bhliantúil ar fáil maidir leis na spriocanna seo a chomhlíonadh.

Céard é Clár na Miondíoltóirí dar teideal 'We’ll Take It Back'?

Ní mór do mhiondíoltóirí leictreacha glacadh le táirgí ar bhonn táirge comhchosúil. É sin ráite, tá roinnt miondíoltóirí Éireannacha páirteach sa Chlár Miondíoltóirí Leictreacha ‘We’ll Take It Back’, agus tá siad ag glacadh le dramhthrealamh leictreonach tí gan aon ghá a bheith le hearra a cheannach, rud a chiallaíonn go bhfuil siad ag feidhmiú mar ionad bailithe athchúrsála dramhthrealaimh leictreonaigh tí saor in aisce. I measc na miondíoltóirí leictreacha atá páirteach sa chlár seo tá gach siopa/brainse de Curry’s, DID, Expert, Euronics, Harvey Norman, PowerCity agus Soundstore ar fud na tíre.